חדשות » הכנסות המשרדים ורווחי השותפים תמצית סיכום 2010
הכנסות המשרדים ורווחי השותפים תמצית סיכום 2010
לבקשת רבים מכם ובהמשך לראיון עימי בעיתון "כלכליסט", מצורף  תקציר מעודכן של סיכום שנת 2010 בסקטור עורכי הדין.
במאמר נתונים לגבי רווחי השותפים, הכנסות (כגון, כמה משרדים גדולים באמת מגיעים למיליון ₪ לעו"ד), תעריפי שכר טרחה, חיוב שעות ויעילות, בעיות גבייה וכיוב`.
הקלק כאן למאמר
חדשות