ייעוץ ארגוני למשרד עורכי דין

שירותים » ייעוץ ארגוני
ארגון משרד עורכי דין

מודל זה כולל סיוע בבניית מבנה ארגוני מקצועי ואדמיניסטרטיבי (ראה בהמשך פרסום מצורף).


כמו בנושאים אחרים, ארגון משרד עורכי דין שונה מסקטורים אחרים ושונה בין משרד למשרד. הסיבות לשוני בארגון משרד עורכי דין, הינן רבות ומגוונות ובין השאר כוללות את: הכשרת עורכי הדין, מבנה ההון האנושי במשרדים, מיצוב המשרד ותחומי התמחותו, התרבות הארגונית, הדין וכד`. לכן עלינו לנהוג משנה זהירות עת אנו מנסים "לייבא" מבנים ארגוניים מסקטורים אחרים ואפילו ממשרדים אחרים לארגון משרד עורכי דין ספציפי.
 
גם בנושא ארגון משרד עורכי דין, אל לנו לחטוא במחשבה כי אנו משרד קטן בו ארבע או חמישה עורכי דין ואין לנו צורך בכך. רובם של הנושאים הקשורים בארגון משרד עורכי דין נכון וחשוב, הן למשרד בו 5 עובדים מקצועיים והן למשרד בו מעל 100 עובדים מקצועיים.
 
במסגרת ארגון משרד עורכי דין עוסקים אנו בשני נושאים עיקריים:
 
מבנה ארגוני מקצועי:
במודל זה אנו מסייעים בארגון משרד עורכי דין בהיבט המקצועי ומסייעים למשרד בהבניית המחלקות ו/או קבוצות עבודה תהליכי עבודה וחניכה, ניהול לקוחות ברמת מחלקות ושותפים, פגישות עבודה וחניכה ודיווח מקצועי. 
מקום בו קיימת תוכנית עבודה רב שנתית ארגון משרד עורכי דין מקצועית, יונק את יעדיו ומטרותיו מתוכנית זו.
 
אנו מדגישים בפני המשרד  עד כמה ארגון משרד עורכי דין בהיבט המקצועי הינו תהליך  חשוב ורגיש ויש לתת את הדעת לכל ההיבטים הנגזרים ממבנה ארגוני: ברמה המקצועית, בנושא כוח אדם  ויחסי האנוש, ברמת הזרימה של תהליכי העבודה, אופק מקצועי ניהול קריירה וכיוב`.
 
מבנה ארגוני אדמיניסטרטיבי:
במודל זה אנו מסייעים בארגון משרד עורכי דין בהיבט האדמיניסטרטיבי, ברמת כוח אדם ותהליכי עבודה תפעוליים ואדמיניסטרטיביים.
מקום בו קיימת תוכנית עבודה רב שנתית ארגון משרד עורכי דין אדמיניסטרטיבית, יונק את יעדיו ומטרותיו מתוכנית זו.
ארגון משרד עורכי דין אדמיניסטרטיבית נעשה בהיבטים כלכליים ותפעוליים (BI) מתוך מטרה ליעל ולמקסם את כוח האדם, ליצוק תהליכי עבודה מובנים וחלוקת סמכויות וכוונה לבזר סמכויות מרמת השותפים/שותף מנהל לרמת נושאי תפקידים בתוך המשרד.
 
מהניתוח נגזרת חשיבה תהליכית מובנית לארגון משרד עורכי דין המוצאת ביטויה בכללי עבודה ונהלים. מקום בו מבקש המשרד מתבצעת עבודה להתאמה ל ISO. כללי העבודה, הנהלים, היעדים ולוחות זמנים מוצאים ביטויי בתוכנית עבודה שנתית מתוקצבת.

במודל זה של ארגון משרד עורכי דין אנו מסתייעים ביחידת ההשמה שלנו בהשמתם ו/או בהצבתם של גורמים ניהוליים במשרד כגון מנהל משרד, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל משאבי אנוש, מנהל חשבונות, מבקר פנים וכיוב` תוך חניכתם של גורמים אלו בשוטף כמנוף להצלחתו של ארגון משרד עורכי דין.   
מצ"ב מאמר בנושא מבנה ארגוני מקצועי של משרד עורכי דין
מצ"ב מאמר בנושא מעבר סקטור עורכי הדין מ - "ממשפחות" לארגונים
מצ"ב דוגמא למבנה אדמיניסטרטיבי וסמכויות
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים