ניהול פיננסי של משרד עורכי דין

שירותים » ניהול פיננסי ותקציב
ניהול פיננסי של משרד עורכי דין
 המודל מטפל בגישה אפקטיבית ומעשית לניהול פיננסי של משרד עורכי דין ותוכניות עבודה מתוקצבות הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות (ראה קובץ דוגמא בהמשך).
 
במסגרת המודל מוצעים כלים לניהול פיננסי של משרד עורכי דין, המודל מתקצב את תוכנית עבודה הכלל משרדית ותוכניות משנה של כל סגמנט במשרד בצד ההכנסות ובצד ההוצאות  אדמיניסטרציה, שיווק ניהול לקוחות, כוח אדם,  תפעול, טכנולוגיה וכד`. כל זאת תחת מסגרת יעדים ובקרה תקציבית שהינה חלק בלתי נפרד מניהול פיננסי של משרד עורכי דין.
 
לשם ניהול פיננסי של משרד עורכי דין אין המשרד נדרש בהכרח ליישם את מודל תוכניות העבודה המתוקצבות בבת אחת ויכול להתחיל במימוש תוכנית עבודה מתוקצבת ראשונית על סגמנט/ים  קלים יותר למימוש כגון אדמיניסטרציה וסביבת עבודה.
 
במודל ניהול פיננסי של משרד עורכי דין, מיושם הליך בניית  תוכנית עבודה ותקציב על פי הסדר אשר להלן:
שלב א` - יעדי על ותקציב כנגזרת של תוכנית רב שנתית אסטרטגית וביצועי שנה קודמת.  
שלב ב` - אישור בישיבת שותפים של יעדי על וסדרי עדיפויות כמתבקש בכל ניהול פיננסי של משרד עורכי דין.
שלב ג` - גזירת יעדי משנה ותקציב למשימות תוכנית עבודה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות קביעת מנהל משימה, לו"ז ותו מחיר או חיסכון למשימה (יעדי הכנסה, יעדי לקוחות, יעדי חיסכון, יעדי שביעות רצון וכד`). שלב ד` - אישור שותפים לתוכנית עבודה ותקציב שנתי.
שלב ה` - ביצוע תוכנית עבודה ובקרה תקציבית רבעונית שוטפת.
שלב ו` - ניתוח והפקת לקחים מעמידה/אי עמידה בתוכנית עבודה ויעדי תקציב.
מודל ניהול פיננסי של משרד עורכי דין, מטפל בגישה אפקטיבית ופרקטית לניהול פיננסי של משרד עורכי דין בהיבטים כלכליים, חשבונאיים וטכנולוגיים.
 
כמו מודל ניהול פיננסי של משרד עורכי דין משיק למודל שיפור שולי הרווח ומלווה פיננסית את היעדים של מחייבים, לקוחות, מחלקות תמחיר וכד`.
 
מודל ניהול פיננסי של משרד עורכי דין גם מבקר תקציבית את תוכנית עבודה הכלל משרדית ותוכניות משנה של כל סגמנט במשרד בצד ההכנסות ובצד ההוצאות  אדמיניסטרציה, שיווק ניהול לקוחות, כוח אדם,  תפעול, מחשוב וטכנולוגיה וכד`.   
מודל ניהול פיננסי של משרד עורכי דין כולל בין השאר את הנושאים הבאים:
  • הוצאה וניהול חשבונות עסקה ללקוחות.
  • ניהול פיננסי של משרד עורכי דין במסגרת מרכזי רווח כגון "הוצאות לקוח", תשלומי העברה וכיוב.
  • ממשק מערכות טכנולוגיות ותוכנות המשרד לניהול חיובים ומערכות ניהול פיננסי, ניהול שכר וכיוב`.
  • גבייה.
  • ניהול מסלול הרכש.
  • ניהול ספקים.
  • ניהול שכר וכוח אדם לרבות זכויות סוציאליות.
  • וכיוב`
לפרסום בנושא מדידה כלכלית של משרד עורכי דין
לפרסום בנושא השוואת שכר טרחה במשרדי עורכי דין
חתכים פיננסיים במשרד עורכי דין
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים