חדשות » הנדרש מאיש יחסי הציבור! דה מרקר – יולי 2007
הנדרש מאיש יחסי הציבור! דה מרקר – יולי 2007
ליווי שוטף של משרדים, מקטן ועד גדול, בתוכניות השיווק וניהול הלקוחות שלהם, מלמדנו על כשלים בהבנת "תפקידו של גורם יחסי הציבור". בחרנו לדון בנושא בקצרה בטור שלנו "שורת הרווח" בדה מרקר. מצ"ב הטקסט.


הרוצים להרחיב
בנושאי שיווק וניהול לקוחות בכלל ויחסי ציבור בפרט, מוזמנים לפנות אלינו: באמצעות אתר האינטרנט או למשרדנו בטלפון 03-7541177

חדשות