מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין

שירותים » מכרזים
מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין
 ליווינו ואנו מלווים פרטים, ארגונים ורשויות שונות בעריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין. הללו לקוחות פרטיים ומסחריים רבים מקטן ועד גדול כמו גם לקוחות מרכזיים מהמגזר הציבורי, לדוגמא ליווי של הפרקליטות במכרז לבחירת משרדי עורכי דין תוך כדי הפרטת תיקי הייצוג של המדינה.
עריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין הפכה בשנים האחרונות לפרקטיקה מקובלת ואף מחויבת המציאות במקרים שונים. עריכת מכרזים לבחירת עורכי דין נגזרת מחוק חובת מכרזים או מדיניות מקובלת בארגון.
 
עריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין מעבירה את מרבית הנטל האדמיניסטרטיבי מהיועץ המשפטי לגופים מתמחים להם ידע, ניסיון ומאגרי מידע בתחום מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין.
 
עריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין אף מסייעת ליועץ המשפטי כנושא משרה לנהל מכרזים לבחירת עורכי דין באופן מקצועי, שקוף ונטול כל חשש לפניות ו/או ניגוד אינטרסים קיים או פוטנציאלי.
 
עריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין נוהגת גם בגופים שונים ורבים אשר אינם כפופים לחוק חובת מכרזים ובכל זאת, מטעמים שונים, בוחרים לערוך מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין.
 
עריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין מומלצת גם כל מקום שנשוא הייעוץ המשפטי הינו מורכב או לא שגרתי ונדרשת הצגת יכולת של מספר משרדים בתחום ההתמחות המתבקש.
 
במסגרת שירות מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין, אנו רותמים את הניסיון וההכרות שלנו עם סקטור משרדיי עורכי הדין ומאגר המידע שלנו הכולל מעל 1,000 משרדי עורכי דין בעשרות קטגוריות, לסיוע ללקוחותינו המגוונים בעריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין.
 
בעריכת מכרזים לבחירת משרדי עורכי דין ללקוחות אנו מסייעים, באופן מתודולוגי ומובנה ובאמצעות כלים ייחודיים למכרזים לבחירת משרדי עורכי דין, באיתור והתאמה של משרד עורכי דין ההולם את הצרכים המשפטיים שלהם והתקציב אשר בידם או בבניית פורטפוליו של משרדי עורכי הדין בארץ ועיתים גם בחו"ל.
 
במסגרת עריכת מכרזים לבחירה של משרדי עורכי דין, אנו מאבחנים את המשרדים על בסיס הצגת יכולת משפטית, ניסיון מוכח, כלי מיון ואבחון ייחודיים למכרזים לבחירת משרדי עורכי דין, חוות דעת ושביעות רצון לקוחות, סוגיות ניגוד אינטרסים ועוד.
 
במסגרת עריכת מכרזים לבחירה של משרדי עורכי דין, מוצגים למתמודדים תנאי ודרישות סף בנושא של מיומנות השותפים ועורכי הדין, תמהיל עבודה, שירות, תמחיר, שיטו וכלי דיווח, כיסוי ביטוחי ותנאים נוספים.
מספר דגשים עליהם עלינו לתת את הדעת טרם בחרנו עורך דין
דוגמא למסמך איתור כללי של משרד עורכי דין
דוגמא למסמך איתור ספציפי של משרד עורכי דין
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים